Niepewny czy nie pewny

Jak się pisze?

Poprawnie

niepewny

Niepoprawnie

nie pewny

Poprawny jest zapis łączny: "niepewny".

Przykłady:

Był trochę niepewny swojej decyzji.

Według niego ten gość był trochę niepewny, nie do końca mu ufał.

Ten termin jest jeszcze niepewny, ale mam nadzieję, że uda nam się spotkać.