Zaktualizowane czy z aktualizowane

Jak się pisze?

Poprawnie

zaktualizowane

Niepoprawnie

z aktualizowane

Poprawny jest zapis łączny: "zaktualizowane".

Przykłady:

Zgodnie z prośbą, moje dane zostały zaktualizowane.

Wszystkie systemy operacyjne komputerów w naszej firmie zostały dzisiaj zaktualizowane.

Wszystkie aplikacje w moim telefonie zostały automatycznie zaktualizowane do najnowszych wersji.