Niejednym czy nie jednym

Jak się pisze?

Poprawnie

niejednym

Niepoprawnie

nie jednym

Poprawny jest zapis łączny "niejednym".

Przykłady:

W niejednym przypadku tak intensywny trening bardziej  zawodnikowi przeszkodził, niż pomógł.

Byłem w niejednym takim budynku, bardzo mi się one podobają.

Myślę, że nasz nowy pracownik może nas jeszcze zaskoczyć niejednym dobrym pomysłem. Jest bardzo kreatywny.