Nieformalnie czy nie formalnie

Jak się pisze?

Poprawnie

nieformalnie

Niepoprawnie

nie formalnie

Poprawny jest zapis łączny: "nieformalnie".

Przykłady:

Podobno udało im się to już nieformalnie uzgodnić.

Nie mieli zamiaru odpowiadać na te pytania nawet nieformalnie.