Nieistnienie czy nie istnienie

Jak się pisze?

Poprawnie

nieistnienie

Niepoprawnie

nie istnienie

Poprawny jest zapis łączny: "nieistnienie".

Przykłady:

Zanegował nieistnienie tego zjawiska. Był przekonany, że ono naprawdę czasami występuje.

Jakie znaczenie ma dziś istnienie, czy nieistnienie postaci z tej legendy?