Nie widział czy niewidział

Jak się pisze?

Poprawnie

nie widział

Niepoprawnie

niewidział

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie widział".

Przykłady:

Podobno Piotrek nie widział nadjeżdżającego samochodu.

Powiedział mi, że jeszcze nigdy nie widział tak dobrej gry aktorskiej.

Nie widział pan może mojego telefonu? Gdzieś mi się zapodział.