Nie stwierdzono czy niestwierdzono

Jak się pisze?

Poprawnie

nie stwierdzono

Niepoprawnie

niestwierdzono

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie stwierdzono".

Przykłady:

W wyniku badań nie stwierdzono obecności żadnych podejrzanych substancji w jego organizmie.

Niestety do dziś nie stwierdzono, co mogło być przyczyną tego wypadku.

Nadal nie stwierdzono, czy był to przypadek, czy czyjeś zamierzone działanie.