Wolelibyśmy czy woleli byśmy

Jak się pisze?

Poprawnie

wolelibyśmy

Niepoprawnie

woleli byśmy

Poprawny jest zapis łączny: "wolelibyśmy".

Przykłady:

Wolelibyśmy zostać w domu niż jechać na ten wyjazd.

Wolelibyśmy już nigdy nie usłyszeć takich informacji.

Wspólnie z moim bratem wolelibyśmy obejrzeć mecz piłkarski niż ten film.