Nie stać czy niestać

Jak się pisze?

Poprawnie

nie stać

Niepoprawnie

niestać

Poprawna forma to "nie stać" zapisywane rozłącznie.

Przykłady:

Niestety, ale nie stać mnie na taki wydatek.

Wolałbym nigdy nie stać się takim snobem.