Niedoceniana czy nie doceniana

Jak się pisze?

Poprawnie

niedoceniana

Niepoprawnie

nie doceniana

Poprawny jest zapis łączny: "niedoceniana".

Przykłady:

Czułam się bardzo niedoceniana. Chciałam, żeby ktoś zauważył, jak bardzo się staram.

Odnoszę wrażenie, że nasza nowa kierowniczka jest niedoceniana. Naprawdę widać, że bardzo przykłada się do swojej pracy, a mimo tego wielu pracowników ją krytykuje, chyba po prostu dla zasady.