W kółko czy wkółko

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

w kółko

Niepoprawna pisownia

wkółko

Poprawna forma to "w kółko" zapisywane rozłącznie.

Przykłady:

W kółko powtarzał, że bez pracy nie ma kołaczy.

Bardzo go to obciążało, w kółko tylko trenował i trenował.