Nie powinno czy niepowinno

Jak się pisze?

Poprawnie

nie powinno

Niepoprawnie

niepowinno

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie powinno".

Przykłady:

Przepraszamy za zamieszanie, nie powinno się tak stać.

Wydaje mi się, że to spotkanie nie powinno się tak skończyć. Byli za dobrze przygotowani, by teraz tak łatwo przegrać.

Nie powinno go to martwić, za bardzo bierze wszystko do siebie.