Nie pamiętasz czy niepamiętasz

Jak się pisze?

Poprawnie

nie pamiętasz

Niepoprawnie

niepamiętasz

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie pamiętasz".

Przykłady:

Naprawdę mnie nie pamiętasz? Pracowaliśmy w tym samym biurze.

Nie pamiętasz, jak ostatnio o tym rozmawialiśmy? 

Już nie pamiętasz, jak bardzo wam wtedy pomogła?