W górę czy wgórę

Jak się pisze?

Poprawnie

w górę

Niepoprawnie

wgórę

Poprawny jest zapis rozłączny: "w górę".

Przykłady:

Cały czas staraliśmy się trenować i piąć jeszcze bardziej w górę.

Bałem się spoglądać nie tylko w dół, ale i w górę.

Ceny tych produktów w ostatnim czasie poszły trochę w górę.