Nie oznacza czy nieoznacza

Jak się pisze?

Poprawnie

nie oznacza

Niepoprawnie

nieoznacza

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie oznacza".

Przykłady:

Nie przyszedłem na jej urodziny, ale to nie oznacza, że jej nie lubię.

Moim zdaniem to jeszcze niczego nie oznacza.

Zebrały się ciemniejsze chmury, ale to chyba jeszcze nie oznacza, że na pewno będzie padać.