Napisałam czy na pisałam

Jak się pisze?

Poprawnie

napisałam

Niepoprawnie

na pisałam

Poprawna forma to "napisałam" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Napisałam do niego SMSa. Mam nadzieję, że niedługo mi odpisze.

To ja napisałam tekst tej piosenki, podoba ci się?

Cieszę się, że napisałam ten sprawdzian tak dobrze.