Łyżew czy łyżw

Jak się pisze?

Poprawnie

łyżew, łyżw

Niepoprawnie

-

Obie formy są poprawne, choć znacznie popularniejszą jest forma "łyżew" (prawdopodobnie ze względu na łatwiejszą wymowę).

Znaczenie "łyżew/łyżw":

  • Dopełniacz liczby mnogiej od rzeczownika "łyżwa".

Przykłady:

Nie widziałeś gdzieś moich łyżew?

Zapomniałem wciąż ze sobą łyżw.