Wyniknęło czy wynikło

Jak się pisze?

Poprawnie

wyniknęło, wynikło

Niepoprawnie

-

Obie formy są poprawne.

Przykłady:

Zapytałam go, co z tego ostatecznie wyniknęło?

Wydaje mi się, że po prostu wynikło to z naszej rozmowy.

Cieszyliśmy się, że wyniknęło z tego coś pozytywnego.

Nadal nic z tego nie wynikło.