Za pan brat czy zapanbrat

Jak się pisze?

Poprawnie

za pan brat

Niepoprawnie

zapanbrat

Poprawna forma to "za pan brat" pisane rozłącznie.

Znaczenie "być za pan brat":

  • Być z kimś w bliskich, poufałych stosunkach
  • Doskonale coś znać, rozumieć

Przykłady:

Jestem z tym tematem za pan brat, więc mógłbym spróbować mu pomóc.

Moja siostra jest za pan brat z tym serialem.

Chciał być za pan brat ze wszystkimi kolegami z nowej pracy.