Odgórnie czy odgurnie

Jak się pisze?

Poprawnie

odgórnie

Niepoprawnie

odgurnie

Poprawna forma to "odgórnie" zapisywane z "ó" zamkniętym.

Znaczenie "odgórnie":

  • Od kogoś lub czegoś znajdującego się wyżej w jakiejś hierarchii (np. od przełożonego lub od instytucji nadrzędnej)

Przykłady:

Zostało im to odgórnie narzucone.

Nie było żadnej odgórnie ustalonej kwoty.