Załączone czy załonczone

Jak się pisze?

Poprawnie

załączone

Niepoprawnie

załonczone

Poprawna forma to "załączone" zapisywane z użyciem litery "ą".

Przykłady:

Szczegóły zostaną załączone w kolejnym mailu.

Załączone obrazki nie wyświetlały się poprawnie na moim komputerze.

Tłumaczenie tego listu na język polski zostało załączone do oryginału.