Niezmanierowana czy nie zmanierowana

Jak się pisze?

Poprawnie

niezmanierowana

Niepoprawnie

nie zmanierowana

Poprawna forma to "niezmanierowana" zapisywane łącznie.

Uwaga! W przypadku zdania z przeczeniem, poprawna może być również pisownia rozłączna (np. "była nie zmanierowana, a bardzo zmanierowana").

Przykłady:

To bardzo wartościowa, niezmanierowana dziewczyna.

Od razu polubiłyśmy nową kierowniczkę. Przyjemna, niezmanierowana kobieta.