Ogólny czy ogulny

Jak się pisze?

Poprawnie

ogólny

Niepoprawnie

ogulny

Poprawna forma to "ogólny" zapisywane z "ó".

Przykłady:

Temat naszych rozmów był dość ogólny.

To dość ogólny opis. Mógłbyś przytoczyć więcej konkretów?

Ogólny budżet drużyny był dość imponujący.