Kuż czy kurz

Jak się pisze?

Poprawnie

kurz

Niepoprawnie

kuż

Poprawna forma to "kurz" zapisywane z "rz".

Przykłady:

Na starej szafie zebrał się kurz.

Muszę wytrzeć ten kurz, zanim położę tu nowy mebel.