Trudne czy tródne

Jak się pisze?

Poprawnie

trudne

Niepoprawnie

tródne

Poprawna forma to "trudne" zapisywane z "u" otwartym.

Przykłady:

To były dla nich naprawdę trudne dni. Cieszę się, że mają już je za sobą.

Oba sprawdziany były dość trudne, ale wydaje mi się, że ten napisałem znacznie lepiej.

Mam wrażenie, że uprawianie takiego sportu musi być bardzo trudne.