Bieżąco czy bierząco

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

bieżąco

Niepoprawna pisownia

bierząco

Poprawna forma to "bieżąco" zapisywane z "ż".

Przykłady:

Marcin z reguły załatwiał wszystkie sprawy na bieżąco.

Lokatorzy zostali poinformowani o bieżąco wykonywanych czynnościach.

Stara się postępować zgodnie z bieżąco obowiązującymi przepisami.