Odnóża czy odnórza

Jak się pisze?

Poprawnie

odnóża

Niepoprawnie

odnórza

Poprawna forma to "odnóża" zapisywane z "ó" zamkniętym i "ż".

Przykłady:

Zdejmij ze stołu te swoje odnóża!

Odnóża tego owada były naprawdę wielkie.