Ukończone czy ókończone

Jak się pisze?

Poprawnie

ukończone

Niepoprawnie

ókończone

Poprawna forma to "ukończone" zapisywane z "u" otwartym.

Przykłady:

Czy prace nad remontem tego budynku zostały już ukończone?

Na szczęście zawody zostały przez nich ukończone w dość dobrym czasie.