Kurtkę czy kórtkę

Jak się pisze?

Poprawnie

kurtkę

Niepoprawnie

kórtkę

Poprawna forma to "kurtkę" zapisywane z "u" otwartym.

Przykłady:

Zrobiło się dość ciepło. Chyba zdejmę kurtkę.

Kupiłam sobie niedawno nową, pomarańczową kurtkę.

Zagadałem się z nimi do tego stopnia, że zostawiłem tam swoją kurtkę.