Niewychodzenie czy nie wychodzenie

Jak się pisze?

Poprawnie

niewychodzenie

Niepoprawnie

nie wychodzenie

Poprawny jest zapis łączny: "niewychodzenie".

Przykłady:

Niewychodzenie z domu przez tak długi czas zupełnie mi nie służyło.

W związku z zamieszaniem na zewnątrz, klienci sklepu zostali poproszeni o niewychodzenie z lokalu.

Przez swoje niewychodzenie z domu utracił kontakt z wieloma kolegami.