Z góry czy zgóry

Jak się pisze?

Poprawnie

z góry

Niepoprawnie

zgóry

Właściwy jest zapis rozłączny: "z góry".

Przykłady:

Nie spodobało mi się, że potraktował mnie z góry.

Był naprawdę świetnym uczniem. Miał same piątki z góry na dół.

Widok z góry był wręcz niesamowity.