Niebędący czy nie będący

Jak się pisze?

Poprawnie

niebędący

Niepoprawnie

nie będący

Poprawny jest zapis łączny: "niebędący".

Przykłady:

Przyszedł tu jakiś zawodnik niebędący członkiem klubu.

Oglądaliśmy samochód niebędący oryginalnym modelem ścigającym się na torze, a jedynie repliką stworzoną dla potrzeb marketingowych.