Czuwa czy czówa

Jak się pisze?

Poprawnie

czuwa

Niepoprawnie

czówa

Poprawna forma to "czuwa" zapisywane z "u" otwartym.

Przykłady:

Pies od samego rana czuwa przy płocie.

Ochroniarz dzielnie czuwa przed wejściem do budynku.