Której czy kturej

Jak się pisze?

Poprawnie

której

Niepoprawnie

kturej

Poprawna forma to "której" zapisywane z użyciem "ó".

Przykłady:

O której godzinie zaczynają się dziś lekcje?

Nie pamiętam, której z tych dziewczyn pożyczałem parasolkę. 

Z której książki korzystałeś przy pisaniu tej pracy?

O której przyjechaliście? W ogóle Was nie zauważyłem.