Koniu czy koniowi

Jak się pisze?

Poprawnie

koniu, koniowi

Niepoprawnie

-

Obie wersje mogą być poprawne, w zależności od kontekstu.

1. Koniowi - celownik (komu? czemu?) pochodzący od wyrazu: "koń". 
Przykłady:

Niech będzie, podobno darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.

Podobno coś stało się jej koniowi. Od razu wsiadła w samochód i pojechała do stajni.

Marta przyniosła koniowi paszę.

 

2. Koniu - miejscownik (o kim? o czym?) i wołacz (o!) pochodzące od wyrazu "koń".

Przykłady:

Przez niemal godzinę rozmawialiśmy o jej koniu. Ta dziewczyna naprawdę uwielbia te zwierzęta.

Oglądałem wczoraj w telewizji program o wiernym koniu dzielnego rycerza.

Nie mogłem już znieść historii o jej koniu. Miałem wrażenie, że potrafi mówić tylko o nim.