Bez względu czy bezwzględu

Jak się pisze?

Poprawnie

bez względu

Niepoprawnie

bezwzględu

Poprawny jest zapis rozłączny: "bez względu".

Przykłady:

Chciałbym to kupić bez względu na cenę.

Wydaje mi się, że bez względu na zainteresowania, takie coś może spodobać się każdemu.

Marcin pracuje codziennie, bez względu na dzień tygodnia.