Klientek czy klijentek

Jak się pisze?

Poprawnie

klientek

Niepoprawnie

klijentek

Poprawna forma to "klientek" zapisywane bez użycia dodatkowej litery "j".

Przykłady:

Nie miałam zamiaru obsługiwać klientek, które wepchały się w kolejkę.

Bardzo lubiła większość swoich klientek, dlatego tym chętniej chodziła do tej pracy.