Umorzyli czy umożyli

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

umorzyli

Niepoprawna pisownia

umożyli

Poprawna forma to "umorzyli" zapisywane z "rz".

Umorzyć - unieważnić.

Przykład:

Podobno po kilku miesiącach po prostu umorzyli jego sprawę, bo nie znaleźli wystarczających dowodów.