Nierozliczona czy nie rozliczona

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

nierozliczona

Niepoprawna pisownia

nie rozliczona

Poprawny jest zapis łączny: "nierozliczona".

Przykład:

Wydaje mi się, czy ta usługa nadal pozostaje nierozliczona?