Beszczelnie czy bezczelnie

Jak się pisze?

Poprawnie

bezczelnie

Niepoprawnie

beszczelnie

Poprawna forma to "bezczelnie" zapisywane z "z" zamiast "sz". 

Przykłady:

Nadal uważam, że potraktowano mnie tam wręcz bezczelnie.

Zachowali się wobec nas bezczelnie. Wyprosili nas, nawet nie dając nam dojść do słowa.