Kleić czy klejić

Jak się pisze?

Poprawnie

kleić

Niepoprawnie

klejić

Poprawna forma to "kleić" zapisywane bez użycia dodatkowej litery "j".

Przykłady:

Przez ten płyn moje buty zaczęły kleić się do podłogi.

Na lekcji techniki musieliśmy kleić różne papierowe elementy w celu zbudowania ciekawych figur.