Kilkakrotnie czy kilkukrotnie

Jak się pisze?

Poprawnie

kilkakrotnie

Niepoprawnie

kilkukrotnie

Obie formy są poprawne i można je stosować wymiennie.

Przykłady:

Mówiłam mu o tym kilkukrotnie, a on nadal tego nie zapamiętał.

Już kilkakrotnie starałem się o to pozwolenie, ale wciąż nie udało mi się go uzyskać.