Zdala czy z dala

Jak się pisze?

Poprawnie

z dala

Niepoprawnie

zdala

Poprawny jest zapis rozłączny: "z dala".

Przykłady:

Trzymaj się od niej z dala.

Nie chciałbym przez ponad rok przebywać z dala od domu.

Wolę trzymać się z dala od niektórych miejsc.