Stosuj czy stosój

Jak się pisze?

Poprawnie

stosuj

Niepoprawnie

stosój

Poprawna forma to "stosuj" zapisywane z wykorzystaniem "u" otwartego.

Przykłady:

Marcin, stosuj się do przepisów!

Nie stosuj wobec mnie takich technik, bo doskonale je znam.