Juhu czy juchu

Jak się pisze?

Poprawnie

juhu

Niepoprawnie

juchu

Poprawna forma to "juhu" zapisywane z wykorzystaniem "h".

Juhu - wykrzyknienie oznaczające niespodziewaną radość, zaskoczenie.