Jak najszybsze czy jaknajszybsze

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

jak najszybsze

Niepoprawna pisownia

jaknajszybsze

Poprawny jest zapis łączny: "jak najszybsze".

Przykłady:

Miałem w planach jak najszybsze uporanie się z tym problemem.

Poprosiłem ich o jak najszybsze skontaktowanie się ze mną.

Poprosiłem go o jak najszybsze przybycie, ponieważ liczyła się każda minuta.