Jak najmniej czy jaknajmniej

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

jak najmniej

Niepoprawna pisownia

jaknajmniej

Poprawna forma to "jak najmniej" zapisywane rozłącznie.

Przykłady:

Chciałem po prostu możliwie jak najmniej się przy tym narobić.

Uczyłem się jak najmniej, byleby tylko to zdać.