Spójrz czy spojrzyj

Jak się pisze?

Poprawnie

spójrz

Niepoprawnie

spojrzyj

Obie formy są poprawne i mogą być stosowane wymiennie.

Forma "spojrzyj" jest spotykana zwykle np. w utworach literackich, choć oczywiście można jej używać również poza nimi.

Przykłady:

Spójrz na mnie. Czy wyglądam jakby mnie to rozbawiło?

Spojrzyj na te wspaniałe gwiazdy na niebie.