Do wieczora czy dowieczora

Jak się pisze?

Poprawnie

do wieczora

Niepoprawnie

dowieczora

Poprawna forma to "do wieczora" zapisywane rozłącznie.

Przykłady:

To do wieczora, widzimy się później.

Będę musiał poczekać na to do wieczora. Serial zaczyna się dopiero o dziewiętnastej.

Jeszcze do wieczora nie wiedziałem o tym, że przyjeżdża do nas mój kuzyn.