Przeszkadzam czy pszeszkadzam

Jak się pisze?

Poprawnie

przeszkadzam

Niepoprawnie

pszeszkadzam

Poprawna forma to "przeszkadzam" zapisywane z "rz" i "sz".

Przykłady:

Przepraszam, nie przeszkadzam wam?

Powiedział, że mam stamtąd wyjść, ponieważ przeszkadzam mu w pracy.

Stwierdziła, że jej przeszkadzam i poprosiła, żebym zadzwoniła wieczorem.